Časopis univerzitnej knižnice Bibliotheca UniversitatisVážený respondent,
vitajte v dotazníkovom prieskume Univerzitnej knižnice UMB. 
Jeho cieľom je zistiť čítanosť časopisu Bibliotheca Universitatis a názor čitateľov na formu, obsah a grafický vizuál.
Dotazník je anonymný a krátky, jeho vyplnenie vám nezaberie veľa času.
Váš názor je pre nás dôležitý. Pomôže nám skvalitniť úroveň časopisu, ktorý vydávame už 15 rokov.

Dotazníkový prieskum trvá od 1.10.2019 do 30.11.2019.
Ďalší